General Chair
Prof.Xian-He Sun

Illinois Institute of Technology, USA

Prof. Geoffrey Fox

Indiana University, USA

Prof.Cheng-Zhong Xu

University of Macau, China

Program Chair
Prof.Weijun Li

Institute of Semiconductors, CAS

Shenzhen DAPU Microelectronics Co., Ltd., China

Prof.Kejiang Ye

Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China

Prof. Zhiguo Gong

University of Macau, China

Publication Chair
Dr. Xin Ning

Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, China

Dr. Chen Wang

Beihang University, China

Dr. Liang Yuan

Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, China

Publicity Chair
Prof.Wenfa Li

Beijing Union University, China

Prof.Yufei Tang

Florida Atlantic University, USA

Prof.Xuanhua Shi

Huazhong University of Science and Technology, China

Dr. Iftikhar Ahmed Saeed

University of Lahore, Pakistan

Organizing Chair
Dr.Lina Yu

Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, China

Prof. Xiao Bai

Beihang University, China

Prof. Leong Hou U, Ryan

University of Macau, China

Dr. Baoli Lu

Institute of Semiconductors, Chinese Academy of Sciences, China

Financial Chair
Ms.Xidai Li

Technical Committee of HPC, China Computer Federation, China

Local Chair
Mr.Xiang Li

Shenzhen International Robot City Industrial Park, Shenzhen Longgang District Robot association, China

Dr. Minxian Xu

Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China

Dr. Zhenning Li

University of Macau, China

Website Chair
Prof.Sheng Li

Zhongnan University of Economics and Law, China